เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอ.พี.เค. กรีนเอ็นเนอร์จี จำกัด

บริษัทในเครือ

บริษัท เอ.พี.เค. เฟอร์นิชิ่ง
พาราวู้ด จำกัด
บริษัท มาสเตอร์พาราวู้ด จำกัด
บริษัท เอ.พี.เค. กรีนเอ็นเนอร์จี จำกัด
image-1
image-2

ความยั่งยืน

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด

หรือ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ผลิตไฟฟ้าจากวัสดุเหลือใช้ ทางการเกษตร หรือกากที่เหลือจากกระบวน การการผลิตจากอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป โดยมีกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หนึ่งในทางเลือกการใช้พลังงานทดแทนในประเทศไทย

เกี่ยวกับเรา
กลุ่มบริษัท
ความยั่งยืน
ลักษณะการประกอบธุรกิจ